De provincie Antwerpen stimuleert lokale besturen om in een intergemeentelijke samenwerking de blinde vlekken in het vervoersaanbod voor kwetsbare groepen aan te pakken. Lees meer
De mens primeert, niet de winst. Dat moet altijd het uitgangspunt zijn wanneer de overheid zorg uitbesteedt aan derden. Samen met Kamerlid Nahima Lanjri schreef ik hierover een opiniestuk. Lees meer
Het gloednieuwe bezoekerscentrum van de landloperskolonies van Merksplas en Wortel vertelt een boeiende geschiedenis. Het sociale luik blijft een belangrijk aspect in de verdere ontwikkeling van de Kolonies. Lees meer
 
Ondernemers in de zorgsector

Ondernemers in de zorgsector 4 oktober 2017

Heeft de zorgsector ook ondernemers nodig ? Jazeker. Nu onze bevolking snel en massaal veroudert, moeten we alle zeilen bijzetten om de uitdagingen van morgen aan te gaan. Maar de zorgsector is geen sector waarin men mag investeren voor snel gewin. Het draait immers om (kwetsbare) mensen. De zorg voor die medemens primeert op het belang van de aandeelhouder

Lees meer
 
 
Laatste keer Houden van Griffelrock ?

Laatste keer Houden van Griffelrock ? 3 oktober 2017

9000 muziekliefhebbers zakten op 3 oktober af naar het Antwerpse Sportpaleis voor de 9de editie van Houden van Griffelrock, een initiatief van de provincie Antwerpen en vzw Nekka. Dit evenement, waarop uitsluitend Nederlandstalige muziek te beluisteren valt, is vooral in trek bij senioren en mensen met een beperking omwille van allerlei bijzondere voorzieningen voor bijvoorbeeld rolstoelgebruikers en doven of slechthorenden. Mogelijk was dit meteen de laatste editie. Op 1 januari verandert immers het takenpakket van de provincie en kan ze dit soort initiatieven niet langer ondersteunen. 

Lees meer
 
 
Meer dagopvang voor ouderen

Meer dagopvang voor ouderen 27 september 2017

De provincie Antwerpen heeft de afgelopen jaren meer dan 200.000 euro uitgetrokken om het aanbod aan dagopvang voor ouderen te vergroten. Met succes. Er zijn maar liefst 18 nieuwe dagopvanginitiatieven bijgekomen. Vandaag is er minstens één initiatief in elke zorgregio.

Lees meer
 
 
16 nieuwe plattelandsprojecten

16 nieuwe plattelandsprojecten 18 september 2017

In de provincie Antwerpen kunnen 16 nieuwe plattelandsprojecten van start gaan met steun van Europa, Vlaanderen en de provincie Antwerpen. De projecten zijn heel divers, maar hebben één ding gemeen : ze zetten de mens centraal. Projecten die een nieuwe bestemming zoeken voor kerkgebouwen, die zorgnetwerken ondersteunen of burgerparticipatie bevorderen, tonen aan dat we de uitdagingen van morgen vandaag al aanpakken. 

Lees meer
 
 
Begeleiding voor aangepast wonen

Begeleiding voor aangepast wonen 25 augustus 2017

Enkele Vlaamse parlementsleden pleitten in de media voor een eenvoudiger aanvraagsysteem voor premies om woningen aan te passen aan de noden van zorgbehoevende mensen. De provincie Antwerpen gaat nog een stapje verder en zet via een jaarlijkse dotatie aan de vzw Landelijke Thuiszorg zelfs in op de individuele advisering en begeleiding van ouderen die aanpassingen willen laten uitvoeren, om hen zo in staat te stellen langer in hun eigen huis te blijven wonen. Omdat de vraag momenteel groter is dan het aanbod, willen we die subsidie zelfs nog uitbreiden. 

Lees meer
 
 

Pagina's