In de krant

Peter Bellens voor een wijkgezondheidscentrum
22-01-2018

Goed nieuws voor de nieuwe wijkgezondheidscentra die de provincie Antwerpen op haar grondgebied helpt opstarten. Een onafhankelijke audit bevestigt hun waarde in het zorglandschap. 

Ondertekening van het charter
22-11-2017

Na Antwerpen en Mechelen heeft nu ook de Kempen een Family Justice Centrum. Complexe dossiers van intrafamiliaal geweld worden daar gezamenlijk behandeld door een team van politie, parket, hulpverleners en overheden. Daardoor kunnen daders en slachtoffers intensiever worden opgevolgd en kan het geweld een halt worden toegeroepen. Door de inbedding in het Turnhoutse Welzijnsonthaal in de Albert Van Dyckstraat kan men zich er ook laagdrempelig aanmelden voor hulp of informatie. 

22-11-2017

Na Antwerpen en Mechelen heeft nu ook de Kempen een Family Justice Centrum. Complexe dossiers van intrafamiliaal geweld worden daar gezamenlijk behandeld door een team van politie, parket, hulpverleners en overheden. Daardoor kunnen daders en slachtoffers intensiever worden opgevolgd en kan het geweld een halt worden toegeroepen. Door de inbedding in het Turnhoutse Welzijnsonthaal in de Albert Van Dyckstraat kan men zich er ook laagdrempelig aanmelden voor hulp of informatie. 

Uitgebaat door vzw Werkmmaat
10-10-2017

Samen met rector Herman Van Goethem opende ik een fietsenherstelplaats aan de Universiteit Antwerpen. Medewerkers van de vzw Werkmmaat herstellen er dezelfde dag nog defecte fietsen van docenten en studenten, zodat die weer veilig de baan op kunnen. Minstens zo belangrijk is voor de provincie Antwerpen het feit dat doelgroepmedewerkers uit de sociale economie er ervaring en andere vaardigheden kunnen opdoen. 

De Molmobiel
18-07-2017

In Mol is men op zoek naar vrijwilligers die aan het stuur willen zitten van De Molmobiel. Dat is een nieuw initiatief om minder mobiele kwetsbare mensen, die geen gebruik kunnen maken van het reguliere openbare vervoer, toch de kans te geven om zich naar het centrum te verplaatsen. Dit initiatief - dat ook nog zal uitbreiden naar Balen, Retie en Dessel - geniet de steun van de provincie Antwerpen.

Abonneren op In de krant