Europa

Europa is voor de provincie Antwerpen een belangrijke partner voor het realiseren van tientallen grote en kleine projecten, ook bij jou in de buurt. Ondernemers, lokale besturen en allerlei middenveldorganisaties wijzen we graag de weg naar die Europese projecten.

Met initiatieven als “Pop Up Europa” en acties voor de klas brengen we Europa ook dichter bij de burger.

Ontdek meer in de berichten hieronder.

Klas 6a van De Vesten
16-05-2018

Proficiat ! Klas 6a van De Vesten in Herentals mag zich de sterrenklas van 2018 noemen. De leerlingen zijn de beste Europakenners van onze provincie. 

Een bezoeker van Klein Postel
18-03-2018

Een werkbezoek aan Klein Postel in Mol. Kinderen met een autismespectrumstoornis vinden er een  dagbesteding met miniatuurpaardjes , begeleid door volwassenen uit het arbeidszorgcicrcuit.

Burgers en Boeren - startmoment
02-03-2018

Het plattelandsproject "burgers en boeren" zet landbouwverbreding in de Antwerpse Zuidrand in de kijker, met steun van de provincie Antwerpen. 

REVAlution
12-02-2018

In het AZ Herentals stelde Mobilab de verbluffende resultaten voor van een studie naar het effect van een staprobot op de postrevalidatie van mensen met een dwarslesie. 

het eksokeletonpak oftewel de staprobot
12-02-2018

De dynamiek rond het postrevalidatiecentrum REVAlution van To Walk Again, op de zesde verdieping van het AZ Herentals, is een knap staaltje van waar samenwerking toe kan leiden. De Kempen wordt zo op de kaart gezet als een centrum van zorginnovatie. 

Abonneren op Europa