Europa

Europa is voor de provincie Antwerpen een belangrijke partner voor het realiseren van tientallen grote en kleine projecten, ook bij jou in de buurt. Ondernemers, lokale besturen en allerlei middenveldorganisaties wijzen we graag de weg naar die Europese projecten.

Met initiatieven als “Pop Up Europa” en acties voor de klas brengen we Europa ook dichter bij de burger.

Ontdek meer in de berichten hieronder.

Henri Swinkels & Peter Bellens
29-10-2018

De provincie Antwerpen gaat nauw samenwerken met de Nederlandse buurprovincie Noord-Brabant op het vlak van zorginnovatie. Samen pakken ze de uitdaging van een snel vergrijzende bevolking aan.

Bezoekerscentrum Merksplas Kolonie
26-10-2018

Op een conferentie in Cyprus zijn de Kolonies van Wortel en Merksplas bekroond met de Sustainable Cultural Tourism Destination Award, die cultureel toerisme promoot.  

Bij Kamp C
18-10-2018

Europa ondersteunt het project "Bouwen aan een circulaire Kempen" van Kamp C, VITO en Möbius en stimuleert op die manier co-creatiesessies met bouwbedrijven. 

In het testlab van Thomas More in Turnhout
05-10-2018

Europa en de provincie Antwerpen investeerden deze bestuursperiode al 5 miljoen euro om de Kempen in Vlaanderen op de kaart te zetten als een centrum van zorginnovatie. 

Startmoment van het project in Merksplas
25-09-2018

In een gezamenlijk LEADER-project gaan de OCMW's van Ravels en Merksplas de strijd aan tegen plattelandsarmoede. Ze focussen op eenoudergezinnen en alleenwonende 70-plussers.

Abonneren op Europa