Peter Bellens

Henri Swinkels & Peter Bellens
29-10-2018

De provincie Antwerpen gaat nauw samenwerken met de Nederlandse buurprovincie Noord-Brabant op het vlak van zorginnovatie. Samen pakken ze de uitdaging van een snel vergrijzende bevolking aan.

In het testlab van Thomas More in Turnhout
05-10-2018

Europa en de provincie Antwerpen investeerden deze bestuursperiode al 5 miljoen euro om de Kempen in Vlaanderen op de kaart te zetten als een centrum van zorginnovatie. 

Peter Bellens
26-09-2018

Als we straks een afgeslankte provincieraad hebben, is het voor de regio Kempen heel belangrijk dat daar mannen en vrouwen in zetelen die 100% willen knokken voor hun streek. 

peter-bellens-dagopvang-ouderen-kempen
27-09-2017

De provincie Antwerpen heeft de afgelopen jaren meer dan 200.000 euro uitgetrokken om het aanbod aan dagopvang voor ouderen te vergroten. Met succes. Er zijn maar liefst 18 nieuwe dagopvanginitiatieven bijgekomen. Vandaag is er minstens één initiatief in elke zorgregio.

peter-bellens-kempense-heuvelrug
18-09-2017

In de provincie Antwerpen kunnen 16 nieuwe plattelandsprojecten van start gaan met steun van Europa, Vlaanderen en de provincie Antwerpen. De projecten zijn heel divers, maar hebben één ding gemeen : ze zetten de mens centraal. Projecten die een nieuwe bestemming zoeken voor kerkgebouwen, die zorgnetwerken ondersteunen of burgerparticipatie bevorderen, tonen aan dat we de uitdagingen van morgen vandaag al aanpakken. 

Abonneren op Peter Bellens