Peter Bellens

peter-bellens-dagopvang-ouderen-kempen
27-09-2017

De provincie Antwerpen heeft de afgelopen jaren meer dan 200.000 euro uitgetrokken om het aanbod aan dagopvang voor ouderen te vergroten. Met succes. Er zijn maar liefst 18 nieuwe dagopvanginitiatieven bijgekomen. Vandaag is er minstens één initiatief in elke zorgregio.

peter-bellens-kempense-heuvelrug
18-09-2017

In de provincie Antwerpen kunnen 16 nieuwe plattelandsprojecten van start gaan met steun van Europa, Vlaanderen en de provincie Antwerpen. De projecten zijn heel divers, maar hebben één ding gemeen : ze zetten de mens centraal. Projecten die een nieuwe bestemming zoeken voor kerkgebouwen, die zorgnetwerken ondersteunen of burgerparticipatie bevorderen, tonen aan dat we de uitdagingen van morgen vandaag al aanpakken. 

Kempen Atlas in de Warande
14-09-2017

In provinciaal cultuurhuis de Warande in Turnhout kan je de expo "Kempen Atlas" gaan bekijken, een initiatief van vzw Ar-Tur, het centrum voor architectuur, stedelijkheid en landschap in de Kempen. Bij de tentoonstelling hoort ook een lijvig boek. Beiden leggen, vertrekkende vanuit een reeks boeiende kaarten, het verleden én de toekomstmogelijkheden voor de Antwerpse Kempen bloot. Het is tegelijk een uitnodiging tot dialoog én een aansporing om het niet alleen bij woorden te houden. 

De Molmobiel
18-07-2017

In Mol is men op zoek naar vrijwilligers die aan het stuur willen zitten van De Molmobiel. Dat is een nieuw initiatief om minder mobiele kwetsbare mensen, die geen gebruik kunnen maken van het reguliere openbare vervoer, toch de kans te geven om zich naar het centrum te verplaatsen. Dit initiatief - dat ook nog zal uitbreiden naar Balen, Retie en Dessel - geniet de steun van de provincie Antwerpen.

24-05-2017

Peter Wouters wordt de nieuwe voorzitter van beweging.net, het vroegere ACW, een sociale stroming binnen de christendemocratie die teruggaat naar de tijd van priester Daens. Het is goed om daar vlak voor Rerum Novarum nog eens aan te herinneren. Ik schrijf de nieuwe voorzitter alvast even aan om te vertellen welke rol en uitdagingen ik zie voor beweging.net.  

Abonneren op Peter Bellens