Wonen

In het provinciale woonbeleid staat het wonen van morgen centraal. Eén ding staat immers vast: over enkele jaren zal alles anders zijn. Daarom experimenteren we vandaag al met nieuwe woonvormen, denken we na over onze manier van bouwen en renoveren, staan we stil bij de open ruimte en de manier waarop we ons verplaatsen, enzovoort.

We doen dit met een beleid op maat van stad én platteland… én op mensenmaat!

Meer lezen over het provinciaal woonbeleid? Neem een kijkje hieronder.

Het Land van Aa
19-05-2018

Het cohousingproject van sociale woonmaatschappij DE ARK in Turnhout is een Kempense primeur. De provincie Antwerpen ondersteunde het participatieve traject om de bewonersgroep te vormen. 

C van Commentaar
15-03-2018

Het provinciale dorpenbeleid helpt lokale besturen om samen met hun inwoners, het verenigingsleven, enz. in te zetten op de problemen van morgen in een proces van participatie en cocreatie. 

Zicht op Gestel
06-02-2018

De dorpskern van Gestel in Berlaar is één van de meest pittoreske plaatsjes in de provincie Antwerpen. Kempens Landschap en het gemeentebestuur hebben een plan opgesteld om dat zo te houden. 

Start van de campagne
28-10-2017

De provincie Antwerpen heeft een heel nieuw dorpenbeleid in de startblokken staan. Het geeft lokale besturen instrumenten om samen met hun inwoners en het lokale verenigingsleven de noden van de toekomst aan te pakken in een proces van participatie en co-creatie. Maak kennis met het dorpenbeleid aan de hand van 5 eenvoudige vragen. 

De gendarmerie in Lier
06-10-2017

Met steun van de provincie Antwerpen is de voormalige rijkswachtkazerne in Lier omgebouwd tot een modern wooncomplex, waar inclusief wonen geen hol begrip is. Er is pionierswerk verricht dat hopelijk nog veel andere steden en gemeenten kan inspireren. Het wonen van de toekomst, zoals we dat bij de provincie zien, krijgt hier echt vorm. 

Abonneren op Wonen