De buurtbus rijdt uit

17-06-2016

Aanleiding voor deze Buurtbus was de beslissing van de Lijn in 2015 om belbus 941 (Malle - Zandhoven - Zoersel) te schrappen. Uit reizigerscijfers bleek namelijk dat deze belbus slechts uitzonderlijk meer dan drie klanten per uur vervoerde en dat de helft van de ritten werd gereden voor een handvol frequente gebruikers. Omwille van die lage kostendekkingsgraad werd belbus 941 door De Lijn geschrapt. Jammer genoeg gebeurde dit zonder dat er een alternatief was voor de reizigers. De bezuinigingsmaatregel had ernstige gevolgen voor een kwetsbare groep mensen die voor verplaatsingen volledig afhankelijk is van dit soort vervoer: mensen die minder mobiel zijn omwille van een (tijdelijke) beperking, ziekte of ouderdom, bewoners van één van de vele zorginstellingen uit de drie gemeenten, ... Allemaal maakten ze veelvuldig gebruik van de belbus om boodschappen te doen, om op activiteiten of werkprojecten te geraken, enz.


Verschillende dienstverleners speelden - en spelen nog steeds - gedeeltelijk in op deze vraag. De Handicars zorgen voornamelijk voor het vervoer van mensen in een rolstoel en de Minder Mobielen Centrales brengen mensen met een mobiliteitsbeperking (en een laag inkomen) van bij hen thuis tot op eender welke bestemming, en terug. Maar deze initiatieven zijn overbevraagd omdat nogal wat inwoners van Malle, Zandhoven en Zoersel te maken hebben met een zorgnood en een beperkte mobiliteit. Bovendien komt niet iedereen in aanmerking om van deze diensten gebruik te maken, omdat daar vaak een aantal voorwaarden aan verbonden zijn.

Om die redenen beslisten de OCMW’s van Malle, Zandhoven en Zoersel – onder impuls van de provincie Antwerpen - om samen met de Handicars een aanvullend lokaal vervoersaanbod uit te werken: de Buurtbus. Het iniatief kan rekenen op de financiële steun van de provincie en de lokale overheden. De Buurtbus verbindt  dorpskernen, woonwijken, zorginstellingen en allerlei publieke plaatsen in de drie gemeenten en heeft meer dan 120 opstapplaatsen. Op verschillende plaatsen is er aansluiting met het openbaar vervoer. Zo draagt de Buurtbus als aanvullende vervoersdienst bij tot de lokale basisbereikbaarheid voor mensen met een zorgnood.

In dit gebied dreigden vooral de bewoners van de verschillende zorginstellingen geïsoleerd te raken en dat wilden we ten allen tijde vermijden. Verschillende publieke en private partners hebben beslist om de krachten te bundelen en zelf de leemtes in het vervoersaanbod op te vullen. Die inzet willen we graag ondersteunen en belonen. Daarom investeert de provincie Antwerpen € 44.500- in dit project.

Meer weten? Bel 03 284 94 80, elke werkdag tussen 9 en 12 uur.

Social Media: