Europa bevordert circulair bouwen

18-10-2018

Circulaire economie is een trending topic, ook in de bouwwereld. De laatste jaren is dit aan een opmars bezig, maar er is nood aan een versnelling in Vlaanderen. Daarom start Kamp C samen met VITO en Möbius een project rond co-creatie van circulaire bedrijfsmodellen voor de bouwsector : Bouwen aan een circulaire Kempen. Deze partners maken daarvoor eigen middelen vrij en krijgen een bijkomende financiële steun vanuit Europa, waardoor er in totaal 279.812,42 euro geïnvesteerd wordt in het opstarten van co-creatiesessies met bouwbedrijven.

De bouwsector is één van de grootste gebruikers van grondstoffen. Daarnaast vormen bouw- en sloopafval één van de meest omvangrijke afvalstromen. Jaarlijks komt er in Vlaanderen 12 miljoen ton bouwafval vrij. Dat is viermaal meer dan al het huishoudelijk afval dat in één jaar in Vlaanderen geproduceerd wordt. Er is de laatste tijd wel enige verbetering merkbaar binnen de traditionele bouwprocessen en –methoden. Maar het gaat vooral om dingen ‘minder slecht’ doen om de negatieve impact te beperken, terwijl we veel verder kunnen gaan. 

Zo hoort Vlaanderen bij de koplopers op het vlak van recyclage van betonpuin, terwijl het grotendeels om downcycling tot funderingsmateriaal gaat. Ander bouwafval wordt veelal verbrand of gestort. Om een echte positieve impact te genereren moet de sector omschakelen van een lineaire naar een circulaire economie. Binnen het project Bouwen aan een Circulaire Kempen worden lokale en regionale spelers binnen de bouwsector begeleid aan de hand van co-creatiesessies zodat zij hun eigen bedrijfsmodel kunnen aanpassen richting circulair bouwen.

Dankzij circulair bouwen kunnen gebouwen gemakkelijker worden aangepast aan veranderende noden. Hierdoor kan sloop worden vermeden en aanpassingswerken veel makkelijker worden uitgevoerd. Op deze manier wordt de waarde van gebouwen op een hoog niveau gehouden en blijft het gebouwenpatrimonium beter up-to-date met de veranderende noden en voorschriften.

Overheid, onderzoek en bedrijfswereld slaan de handen in elkaar

Voor het project Bouwen aan een Circulaire Kempen bundelen 3 organisaties hun krachten: VITO, Kamp C en Möbius. Als kennisinstelling zet VITO haar jarenlange expertise op vlak van duurzaamheidsevaluatie en materialenbeheer, alsook recent ontwikkelde tools (Circulator webtool, Risk&RACE educatief spelconcept) in ter ondersteuning bij het ontwikkeling van circulaire bedrijfsmodellen. Kamp C is het provinciaal centrum voor duurzaamheid en innovatie in de bouw en is o.a. bezig met het eerste circulaire kantoorgebouw van België: ’t Centrum. Tot slot is Möbius een adviesverlener die organisaties ondersteunt bij het ontwerpen en implementeren van innovatieve en duurzame oplossingen op strategische momenten.

Vanuit het EFRO-project kunnen de partners rekenen op 111.924,62 euro steun van Europa. Het project past in de GTI Kempen (GTI staat voor Gerichte Territoriale Investering, een geïntegreerde strategie voor een bepaald gebied, waarbij verschillende Europese fondsen en programma’s worden gebundeld). Het project loopt tot juni 2020 en zal een aantal co-creatiesessies organiseren voor de bouwsector. 

Geïnteresseerden kunnen meer informatie vinden over het project op de website van Kamp C.  

 

Social Media: