Waddisda op het veld ?

10-07-2018

Melk staat in een brikkarton in een winkelrek. Dat brik komt uit een fabriek. Dat daar ook een koe of en boer aan te pas komt, weten niet veel kinderen meer. En die kinderen zijn onze volwassenen van morgen, want ze groeien als kool. Ook kool vind je trouwens in de supermarkt. Voorverpakt in plastic zakjes of nog makkelijker al helemaal bereid in diepvriesporties. Ook in een fabriek gemaakt uiteraard. Wie ziet er vandaag nog witte of rode kool, spruitjes, andijvie of boerenkool op een veld staan ? En als we het al zien staan, zoeven we er in een rotvaart in een auto voorbij, in het beste geval op een elektrische fiets.

Veel kennis gaat op die manier verloren en dat is misschien nog niet het ergste : ook het draagvlak voor de land- en tuinbouw gaat verloren. Dat is een heel belangrijke kwestie, zeker voor een bij uitstek agrarische regio als de Noorderkempen. De boerenstiel zorgt er niet alleen voor veel tewerkstelling maar is ook bepalend voor het landschap. Het is hoog tijd dat we ons daar opnieuw bewust van worden. Want wat vandaag nog een evidentie lijkt, is dat morgen misschien niet meer. De open ruimte staat onder druk. Als we willen dat land- en tuinbouw daar ook morgen nog een wezenlijk onderdeel van is, moeten we ervoor zorgen dat de mensen weten WAAROM dat zo belangrijk is. Dát is het doel van het project “Waddisa op het veld”.

Ik zou het ook “Waddisda 2” kunnen noemen, want dit is eigenlijk een vervolg op een eerder succesvol project, zoals dat ook wel eens bij een goede film gebeurt. De vzw RURANT, die ook in dít project participeert, kwam toen met het idee op de proppen om op de achterkant van de autobussen van De Lijn uit te leggen welke landbouwvoertuigen je op de weg zoal tegenkomt en waar die voor dienen, om zo meer begrip te kweken bij de automobilisten. Het was een eenvoudig idee, maar het was heel zichtbaar in het straatbeeld én er werd over gesproken. Het doel was dus bereikt : niet met een belerend vingertje maar op een moderne, laagdrempelige manier. Ongetwijfeld was dat de sleutel voor het succes.

Dit nieuwe project gaat nog een stapje verder. “Waddisda op het veld” leert de mensen niet alleen kijken naar het veld, maar laat hen er ook langer bij stilstaan door de passanten aan het lezen en het denken te zetten door klassieke informatie te koppelen aan een speels gedicht. Door die teksten uit de pen van gewone burgers te laten komen, wordt die betrokkenheid nóg eens verhoogd. Daarom is “Waddisda op het veld” een zeer geslaagd project, dat dicht bij de mensen staat. Ik zal nog meer zeggen : het is een project van, door en voor de mensen zelf ! En dat is net de filosofie van LEADER, het subsidieprogramma dat dit initiatief mogelijk heeft gemaakt met een financiële ondersteuning van 23.000 euro van de provincie Antwerpen, Vlaanderen en Europa.

Ik wil daar toch even op wijzen, want veel mensen denken dat Europa een ver-van-mijn-bed-show is, terwijl het net in ieders buurt actief is. Europa staat niet alleen voor grote projecten, maar ook voor heel veel kleine initiatieven als dit. Die springen veel minder in het oog, maar ze zijn er wel en ze zijn heel belangrijk voor het sociale weefsel en voor de leefbaarheid van ons platteland. Maar ze vallen dus minder op en je weet hoe dat gaat : onbekend is onbemind. Toch denk ik dat er veel meer sympathie voor het Europese project zou zijn als we met zijn alleen daar eens wat vaker bij zouden stilstaan. Hetzelfde geldt trouwens voor het provinciale bestuursniveau.  

Eén van de kenmerken van een goed LEADER-project is samenwerking. Onder dit project zetten niet ’t Pleckse en RURANT hun schouders, maar ook 8 gemeentebesturen, de vzw’s Innovatiesteunpunt, Plattelandsklassen en Werkers (het vroegere Agro-Aannemingen) en uiteraard de vele gelegenheidsdichters die zich lieten inspireren door wat er groeit en bloeit langs onze wegen. Daardoor ontmoeten twee werelden elkaar : die van de land- en tuinbouw en die van de literatuur. Het is een boeiend snijvlak. Je moet maar naar het succes van Schrijvers op Stal kijken, waarmee RURANT deze zomer al voor het derde jaar op rij door de Kempen trekt. 

“Waddisda op het veld?” geeft kleur aan de zomer, geeft kleur aan de streek, zelfs aan uw i-phone want met een QR-code kan je de gedichten ook downloaden en horen voordragen door acteur Stefan Perceval. Dit project brengt de boer dichter bij de mensen en de mensen dichter bij de boer. Vandaag is dat meer dan ooit nodig. Deze regio verdient dit project.

 

Social Media: